Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss:

Jæren Sparebank
Jernbanegata 6
Postboks 325
4349 Bryne
Telefon:  915 03290
E-post

Du kan også ta kontakt direkte med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med banken eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, ber vi om at denne framsettes skriftlig. En skriftlig klage må inneholde klagegrunnlag og eventuelt andre opplysninger som er relevante for saken. Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemda:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

www.finansklagenemda.no