Velkommen til Jæren Sparebank

kundeutbytte

Alle kan få

Vi driver godt, og vil dele overskuddet med kundene våre. Alle kan få:
Om du er privatkunde, bonde eller bedrift. Om du har mye eller lite i lån og innskudd.
Lokalbanken blir et enda bedre sted å være kunde.

 

stiftelsense

Ni millioner til organisasjoner og lag

I 2020 delte Sparebankstiftinga Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp ut ni millioner kroner i driftsstøtte til 147 organisasjoner og lag. Tre millioner i hver av jærkommunene. 
Disse fikk midler i Klepp
Disse fikk midler i Hå og TimeHvorfor velge oss?

Hvorfor velge Jærens eneste lokalbank?

Er nærhet og lokal tilhørighet viktig for deg? Synes du automatiske telefonsvarere og roboter er vanskelig å føre en god samtale med? Betyr det noe at banken din bidrar til lokalsamfunnet du bor og virker i?

Åpningstider, adresser og telefonnummer