Innhold
Bil

Ny bil, fikse huset eller spareplaner? Snakk med en av våre rådgivere

Ring oss på 03290.
Kort

Sperre kort

Har du mistet eller blitt frastjålet kortet ditt?
Ring vår døgnåpne sperretjeneste på telefon 03850.
Er du i utlandet ringer du +47 915 03850. Husk å lagre nummeret på mobilen din.

Personforsikring informerer

Eika Forsikring avd. Personforsikring, viser til brev sendt alle forsikringstakere 19. april 2016, og minner om at dere må være oppmerksomme på betaling av forsikringspremien for perioden mai, juni og juli. I forbindelse med nytt IT-system, vil kunder som har hatt direktetrekk fra konto, oppleve å få utsatt betaling de aller første månedene etter 1.  mai. Kunder som har trekkdato fra og med den 1 til og med den 14. i måneden, må betale mai og juni etterskuddsvis, samt juli forskuddsvis på trekkdato  i juli. De som har trekkdato fra og med den 15. og ut måneden, må betale mai etterskuddsvis og juni forskuddsvis på trekkdato i juni.