Innhold

Det er smart å sikre verdiene sine - FØR uhellet er ute. 

Har du bil må du ha forsikring

Kundevalg Jæren Sparebank 2017

Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Jæren Sparebank avholdes torsdag 23. februar kl. 18.30 i bankens lokaler i Jernbanegata 6 på Bryne.

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Jæren Sparebank

Torsdag 23/2 kl 19 i bankens lokaler i Jernbanegata 6, 3. etg på Bryne