Avvikling av filialer og kasse

Avvikling av filialer og kasse

Jæren Sparebank har besluttet å avvikle kassefunksjonen, samt å legge ned 3 filialer; Kverneland, Undheim og Vigrestad.
Nedleggelse av filialer skjer med virkning fra 30.06.2019.
Avvikling av kassefunksjonen skjer gradvis og vil være fullt ut gjennomført innen utgangen av 3. kvartal 2019
.

Alle kan tilby alt, men bare vi har våre folk

Alle kan tilby alt, men bare vi har våre folk

De er flinke, de er fjåge og du treffer dem på et kontor nær deg.
Rådgiverne våre kan hjelpe deg med veldig mye.
Daglige behov fikser du enkelt i mobilbanken.
Ring oss på 915 03290 eller kontakt oss på post@jaerensparebank.no

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Gode råd