Ledergruppa

Ledergruppa i Jæren Sparebank består av seks personer. Samlet har ledelsen lang utdanning og bred erfaring fra økonomi/bankfag, regnskap, revisjon, markedsføring og ledelse.