• Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
• Variert arbeidserfaring fra lokalt næringsliv
• Jobbet som økonomisjef i Ålgårds Auto Gruppen AS
• Jobbet som konserncontroller i Handelshuset Martinsen AS
• Styremedlem i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
• Ansatt i Time Sparebank som økonomisjef siden 2006
• Ansatt i Jæren Sparebank som banksjef økonomi og finans siden januar 2015.

E-post: ks@jaerensparebank.no
Mobil: 91 69 61 50