Vi trenger din hjelp

Som bank har vi et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kunder og innhente opplysninger om deg som kunde, slik at vi aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar.

Det betyr at vi vil kontakte deg enten via telefon, epost, brev eller i nettbanken. Der trenger vi at du svarer på noen spørsmål slik at informasjonen vi har om deg er korrekt.

Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens bli at nettbank, mobilbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

Oppdater din informasjon

Du kan enkelt oppdatere din kundeinformasjon ved å benytte deg av disse alternativene:

1. Logg deg inn i nettbanken
Alle vår kunder med nettbank vil med jevne mellomrom få spørsmål om å oppdatere sin kundeinformasjon når de logger på i nettbanken.
Dette er den enkleste måten å oppdatere opplysningene dine på.

Logg inn i nettbank

 

2. Kontakt oss
Ta kontakt med ditt lokale kontor eller din rådgiver. Du når oss også på telefon 915 03290

Book møte

Allerede kunde

Allerede kunde

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at de må svare på spørsmål angående ditt kundeforhold. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i våre arkiv. 
Du må derfor være forberedt på å svare på disse spørsmålene Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi kjenner identiteten til våre kunder.

Hva spør vi om?
I henhold til Lov om Hvitvasking er vi pålagt å stille de samme spørsmålene til alle våre kunder. Vi kommer derfor til å spørre deg om:

 • At du bekrefter din identitet

 • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra?

 • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter?

 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner?

Ny privatkunde

Ny privatkunde

Hva spør vi om?
Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

 • Kundeforholdets formål

 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

 • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til

 • Om du eller noen av dine nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Ny bedriftskunde

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder.

I tillegg må du opplyse om følgende:  

 • Foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.

 • Er det  privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.

 • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Ofte stilte spørsmål