Vi trenger din hjelp

Som bank har vi et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kunder og innhente legitimasjon og opplysninger om deg som kunde, slik at vi aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar.

Det betyr at vi vil kontakte deg enten via telefon, epost, brev eller i nettbanken. Der trenger vi at du svarer på noen spørsmål slik at informasjonen vi har om deg er korrekt.

Dersom vi ser at det mangler gyldig legitimasjon fra deg, kan en konsekvens bli at nettbank, mobilbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert dette på deg.

Har du fått melding om å legitimere deg hos oss?

Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert.

Kunde i banken?
Flere av våre kunder vil bli kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon.
Grunnen til dette er at vi må oppdatere vår dokumentasjon på kundens identitet i våre arkiv.


Har barnet ditt fått melding om å legitimere seg?
Barn og ungdom som disponerer egen konto i banken må også legitimere seg. Foresatte kan legitimere barn mellom 6 – 12 år med barnas legitimasjon samt egen legitimasjon (slik at barnet ikke trenger å møte fysisk  banken). Legitimasjonen må være gyldig på det tidspunktet den legges frem for banken.

Har DU fått brev fra banken, melding i nettbanken eller en sms om å legitimere deg?
Kom innom et av våre kontorer med gyldig pass.
Tirsdager og torsdager i uke 46, 47 og 48 har vi åpent til kl. 20 på Bryne, Klepp og Varhaug.

Spørsmål?
Ring oss på 915 03290 eller send en e-post til post@jaerensparebank.no

Allerede kunde

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at de må legitimere seg og svare på spørsmål angående sitt kundeforhold. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i våre arkiv. 
Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi kjenner identiteten til våre kunder. Du må derfor være forberedt på å svare på disse spørsmålene

Hva spør vi om?
I henhold til Lov om Hvitvasking er vi pålagt å stille de samme spørsmålene til alle våre kunder. Vi kommer derfor til å spørre deg om:

  • At du bekrefter din identitet - med gyldig pass.

  • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra?

  • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter?

  • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner?

Ny privatkunde

Hva spør vi om?
Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

  • Kundeforholdets formål

  • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

  • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til

  • Om du eller noen av dine nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder.

I tillegg må du opplyse om følgende:  

  • Foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.

  • Er det  privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.

  • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Ofte stilte spørsmål