kaffekopper

Allerede kunde

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at de må legitimere seg og svare på spørsmål angående sitt kundeforhold. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i våre arkiv. 
Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi kjenner identiteten til våre kunder. Du må derfor være forberedt på å svare på disse spørsmålene

Hva spør vi om?
I henhold til Lov om Hvitvasking er vi pålagt å stille de samme spørsmålene til alle våre kunder. Vi kommer derfor til å spørre deg om:

 • At du bekrefter din identitet - med gyldig pass.

 • Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra?

 • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter?

 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner?

by

Ny privatkunde

Hva spør vi om?
Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

 • Kundeforholdets formål

 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

 • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til

 • Om du eller noen av dine nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

gravemaskin

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder.

I tillegg må du opplyse om følgende:  

 • Foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.

 • Er det  privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.

 • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Ofte stilte spørsmål