Vilkår
Det forutsettes fast sparing, med faste beløp inn på konto (min. 300 kr)
Det er mulig med to årlige uttak.
Ved flere enn to uttak, belastes et uttaksgebyr på 2% av beløpet som tas ut.
Hver kunde kan bare ha en JærSpar
En må ha lønnsinngang og kort i Jæren Sparebank for å kunne opprette JærSpar
Rentevilkår finnes i prisliste på bankens nettside

Kontakt din rådgiver, kundesenteret vårt på 915 03290 eller e-post for å opprette konto.