Vilkår:
- Du må være mellom 0 og 33 år for å opprette konto.
- Kontoen kan opprettes en gang.
- Du må minst ha en annen konto i banken.
- Du kan spare inntil 27.500 kroner hvert år til og med det året du fyller 33 år. Totalt kan du spare 300.000 kroner.
- Kontoen er sperret for uttak.
- Pengene er bundet til boligformål.
- Avsluttes konto av andre årsaker, påløper 2% gebyr (min. kr 1000) av saldo. Unntak er bankbytte.
- Kontoen gjøres om til en ordinær sparekonto ved fylte 34 år.
- Viser til prisliste på bankens nettside

BoligSpar kan brukes til:
- Kjøp av tomt/bolig i Norge.
- Nedbetaling av boliglån.
- Når eier er over 18 år, kan en overføre fra BoligSpar til BSU innenfor årlig beløpsgrense for BSUkonto.

Åpne konto:
1. Kontakt din rådgiver, kundesenteret vårt på telefon 915 03290 eller e-post
for å opprette BoligSpar.

Ønsker du å opprette Boligspar på barn, må:
1. Begge foreledrene/vergene være legitimerte som kunde i Jæren Sparebank før åpning av konto.
Hvis en eller begge ikke er det, kan du/dere enkelt bli kunde med BankID.
2. Barnet må være legitimert som kunde i Jæren Sparebank og ha en annen konto hos oss for å få BoligSpar.

Nyttig å vite:
Kontoen må stå i eiers navn, også når en er under 18 år. En må være klar over:
- Overformynderi: Om barnet har over 2G i formue, skal fylkesmannen forvalte midlene.
- Studielån: Størrelsen på stipend fra Lånekassen avhenger av formue og inntekt. Formue over en viss størrelse vil gi mindre stipend.
- Grensen for formue og G økes hvert år. Sjekk på nav.no eller spør din rådgiver for å få oppdaterte tall.
- Sparingen gir ikke skattefradrag. Har du skattbar inntekt, husk å fylle opp BSU konto først.
- Renteinntektene på BoligSpar beskattes årlig etter gjeldende regler. Saldo vil fremkomme iforeldrenes årsoppgave frem til barnet har fylt 18 år, og vil regnes som formue.