Jæren Sparebank ønsker å bidra til bærekraftig og fremtidsretta utvikling i landbruket og lanserer grønn finansiering av solcellepanel*
Vi tilbyr nå Grønt landbrukslån for finansiering av fornybar energi i landbruket og tror at dette kan bidra til at flere bønder velger nye og mer miljøvennlige løsninger fremover.
  • Krav om at prosjektet utløser støtte fra Fornybar energi / Innovasjon Norge e.l.
  • Gunstig prisnivå; fra 1,75% nominell rente
  • Inntil 10 års løpetid
  • 500.000 pr. prosjekt i lånebeløp
  • 1. prioritets pant i fast eiendom
    *Alle grønne energikilder vurderes, primært til solcellefinansiering

Eksempel :Lån 500.000, 10 års nedbetaling, effektiv rente 2,21%, totalt 556.783 kr.
Etableringsgebyr kr 3000, terminkost kr 70.