Ideen med kundeutbytte er å belønne alle som velger å være kunder hos oss. Overskudd skapes av gode og lojale kunder, sunn og effektiv drift. Jæren Sparebank har begge deler. Derfor lanserer vi nå utbetaling til våre kunder. Vi er femte bank i Norge som innfører overskuddsdeling, et prinsipp mange sikkert også kjenner fra aktører som Coop og Gjensidige. Bøndene er kjent med deling fra Tine og Gilde.
Vi vil betale utbytte til våre innskudds- og lånekunder. Dette gjelder private, næringsdrivende, organisasjoner og bedrifter.

Årlig utbetaling – så lenge vi driver godt
Din andel knyttes til dine verdier i banken. Summen du får utbetalt er avhengig av tre faktorer:

• Hvor mye du har i lån og innskudd gjennom året

• Hvor stort overskudd vi skaper i banken

• Hvilken utbytteprosent forstanderskapet vedtar

Myndighetene stiller strenge krav til egenkapitalgraden i norske banker. Disse kravene oppfyller Jæren Sparebank med glans.

Vi har skikket oss så godt at vi nå har anledning til å dele ut overskudd.

Målet er å betale utbytte hvert år. Hvor stor del av overskuddet som skal gå til kundene, vedtas av forstanderskapet hver vår. 

Deretter deles beløpet på kundene som har hatt lån og/eller innskudd forrige år.  Utbytte regnes mellom maksgrenser på 2 millioner i innskudd og 2 millioner i lån.

Korona-pandemien er dessverre et usikkerhetsmoment også når det gjelder kundeutbytte. Vi er nemlig avhengig av at Finansdepartementet tillater utbyttebetalinger i unntaksåret 2020.

Hvor mye kan du få utbetalt?
I og med at endelig resultat for 2020 naturlig nok ikke foreligger, og det er et snaut halvår til forstanderskapet gjør sitt vedtak, er det umulig å si hvor mye du vil få i kroner og øre. Men det kan bli flere tusen kroner for kunder med lån eller innskudd opp mot 2 millioner. For en familie med to låntakere, er maksgrensen for utbytteberegning 4 millioner i lån/innskudd.

NB! I disse covid-19 tider er det en risiko for at det kan det komme vedtak/anbefalinger fra myndighetene (Finansdepartementet) som kan begrense mulighetene for å kunne tildele utbytte for regnskapsåret 2020. Finanstilsynet har gitt anbefaling om begrensninger i utbyttegrad for 2020, men det er Finansdepartementet som kan endelig vedta et eventuelt slik pålegg/anbefaling. Det er p.t uvisst om det kommer slike myndighetspålagte krav som begrenser utbyttedisponeringen. 

Kundeutbytte har bare fordeler
Kundeutbytte er utelukkende positivt, slik vi ser det. Vi må fremdeles være konkurransedyktige for å skape overskudd. En lånerente settes ikke opp, en innskuddsrente reduseres ikke for at vi skal kunne betale deg utbytte. Prisingen av tjenester skal matche betingelsene i markedet – og så kan du få kundeutbytte i tillegg.

Det lønner seg å dele
Eier du egenkapitalbevis i banken, mener vi kundeutbytte over tid til være positivt både for utbyttet og kursen. Det er all grunn til å tro at Jæren Sparebank blir mer konkurransedyktig. Delingen med kundene vil skape ytterligere vekst og framgang. Til det beste for alle med konto og hjerte i lokalbanken på Jæren.