Ideen med kundeutbytte er å belønne alle som velger å være kunder hos oss.
Overskudd skapes av gode og lojale kunder, sunn og effektiv drift. Jæren Sparebank har begge deler.
Derfor lanserer vi kundeutbytte til samtlige kunder, med første utbetaling i april/mai 2022.
Vi er femte bank i Norge som innfører overskuddsdeling, et prinsipp mange sikkert også kjenner fra aktører som Coop og Gjensidige. Bøndene er kjent med deling fra Tine og Gilde. Vi vil betale utbytte til samtlige kunder: innskuddskunder, lånekunder, private næringsdrivende, organisasjoner og bedrifter.

 

Årlig utbetaling – så lenge vi driver godt
Din andel knyttes til dine verdier i banken. Summen du får utbetalt er avhengig av tre faktorer:

• Hvor mye du har i lån og innskudd gjennom året

• Hvor stort overskudd vi skaper i banken

• Hvilken utbytteprosent forstanderskapet vedtar

Myndighetene stiller strenge krav til egenkapitalgraden i norske banker. Disse kravene oppfyller Jæren Sparebank med glans. Vi har skikket oss så godt at vi nå har anledning til å dele ut overskudd.
Målet er å betale utbytte hvert år. Hvor stor del av overskuddet som skal gå til kundene, vedtas av forstanderskapet hver vår. Deretter deles beløpet på samtlige kunder. Utbytte regnes mellom maksgrenser på 2 millioner i innskudd og 2 millioner i lån.

Hvor mye kan du få utbetalt?
I og med at endelig resultat for 2021 naturlig nok ikke foreligger, og forstanderskapet har frist til 31. mars neste år med endelig vedtak, er det umulig å si hvor mye du vil få i kroner og øre. Men det kan bli flere tusen kroner for kunder med lån eller innskudd opp mot 2 millioner. For en familie med to låntakere, er maksgrensen for utbytteberegning 4 millioner i lån.

Kundeutbytte har bare fordeler
Kundeutbytte er utelukkende positivt, slik vi ser det. Vi må fremdeles være konkurransedyktige for å skape overskudd.
En lånerente settes ikke opp, en innskuddsrente reduseres ikke for at vi skal kunne betale deg utbytte. Prisingen av tjenester skal matche betingelsene i markedet – og så kan du få kundeutbytte i tillegg.

Det lønner seg å dele
Eier du egenkapitalbevis i banken, mener vi kundeutbytte over tid til være positivt både for utbyttet og kursen. Det er all grunn til å tro at Jæren Sparebank blir mer konkurransedyktig. Delingen med kundene vil skape ytterligere vekst og framgang. Til det beste for alle med konto og hjerte i lokalbanken på Jæren.