Obligasjonslån

Avtalenummer      Løpetid      Pålydende
NO 0010842495   2019/2024   375 mill
NO 0010831464   2018/2023   350 mill
NO 0010825292   2018/2028   100 mill
NO 0010822836   2018/ubegrenset   100 mill
NO 0010816218   2018/2023   360 mill
NO 0010804495   2017/2021   350 mill
NO 0010790595   2017/2022   325 mill
NO 0010787867   2017/2022   300 mill
NO 0010774060   2016/2026   100 mill
NO 0010771900   2016/2021   300 mill
NO 0010763576   2016/2020   165 mill
NO 0010755754   2016/2020   50  mill
NO 0010753163   2015/2020   300 mill 
NO 0010872989   2020/2025   250 mill