Bankens styre består av 6 personer. Styret er valgt i møte i forstanderskapet den 30.03.2017.

Verv Navn
Styreleder Per Bergstad
Nestleder Tor Audun Bilstad
Styremedlem Snorre Haukali
Styremedlem Marie Storhaug
Styremedlem Bjørg Helen Osvoll Mæland
Styremedlem (ansattes representant) Turid Gauksås Bakker