Bankens styre består av 6 personer. Styret er valgt i møte i forstanderskapet den 31.03.2022.

Verv Navn
Styreleder Per Bergstad
Nestleder Bjørn Lende
Styremedlem Snorre Haukali
Styremedlem Marie Storhaug
Styremedlem   Elin Undheim
Styremedlem (ansattes representant) Rune Kvalvik
Styremedlem (ansattes representant)   Elena Zahl Johansen