Innhold

Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Logg inn i mobilbanken eller nettbanken for å kjøpe forsikringen.
  • Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden
Logg inn og kjøp

Regn ut din lønn dersom du blir arbeidsledig

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

Forsikringen gjelder de mellom 18 og 60 år, som har fast jobb minimum 16 timer per uke. Du må være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV, for å kunne motta ytelser. I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert.

  • Du velger selv månedlige utbetalingsbeløp
  • Du  mottar månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden og frem til du er tilbake i arbeid
  • Du kan motta forsikringspenger opp til 12 måneder per skadetilfelle