Båtforsikring

Fritidsbåter registrert i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikres hos oss.
  • Kasko dekker bla. sammenstøt, kantring, synking og transport i Europa
  • Velger du kasko kan forsikringen utvides med vårt beste forsikringsalternativ, Båt Pluss
  • Maskinskade dekker bruddskader i båtens maskinelle utrustning
Kontakt meg om båtforsikring

Dette dekkes av forsikringen

Se hva som passer deg og ditt behov best.

Båt Pluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
Oppslagsutstyr inntil 15 000 kroner

Fastmontert utstyr

Løsøre inntil 30 000 kroner

Joller m/ motor 30 000 kroner

Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade

Skader på drivstoffsystem 

Avbruddsforsikring for erstatningsmessig brann/tyveriskade

Erstatning overnatting ved reparasjon

Bruddskader i maskinell utrustning        
Skade på tilbehør 

Transport av skadet båt

Redning

Bergelønn

Tyveri

Brann

Ulykke*

Ansvar

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg! 

Her finner du direkte link til Småbåtregisteret.