Jærkonto

Fordelskontoen i Jæren Sparebank, fra 34 år. Jærkonto krever at du har kort, nettbank og -post hos oss. I tillegg må du være breddekunde, ha 2 av 4 følgende produkter: lån, sparing, skade - og/eller personforsikring.

Jærkonto Ung

Jærkonto Ung - fordelskontoen for deg som er mellom 18 og 33 år. Jærkonto krever at du har nettbank, nettpost og kort hos oss.