Nedenfor har vi samlet en del praktisk informasjon om hva som skjer med den avdødes bankforhold.
Er det fremdeles ting som er uklart etter at du har lest gjennom dette – ber vi deg ta kontakt.

  • Alle fullmakter til å disponere kontoene faller bort, og avtaler som er knyttet til kontoene kan ikke lenger benyttes (for eksempel avtale om nettbank, e-faktura, avtalegiro).

  • Dersom det er knyttet kort til kontoene, og eventuelt kredittkort i Eika, vil disse bli avsluttet av banken. Vennligst makuler kortene eller lever dem inn ved en av våre filialer.

  • Dersom avdøde har bankboks vil den bli sperret.

Før skifteattest foreligger kan kontoene til avdøde belastes for begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt. Kontoene vil være åpne for innbetalinger, for eksempel for sluttoppgjør av lønn, pensjon, skatt og lignende. På grunn av taushetsplikt kan ikke banken opplyse om avdødes kundeforhold før vi har mottatt skifteattest og eventuelle fullmakter fra Tingretten.

Tingretten utsteder skifteattest. Skifteattest vil gi arvingene råderett over avdødes eiendeler. Når skifteattest foreligger ber vi om å få innlevert følgende:

  • Kopi av skifteattesten

  • Kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattest ikke angir hvem som er fullmektig.

  • Kopi av gyldig legitimasjon fra enearving, eventuelt fullmaktsgivere og fullmektig for boet.

Fullmektig for boet må selv sørge for fordeling til arvingene.

 

Bekreftet kopi av skifteattest, eventuelle fullmakter og legitimasjon kan leveres ved en av våre filialer, sendes på e-post til post@jaerensparebank.no eller pr. post til                                                Jæren Sparebank, postboks 325, 4349 Bryne.

Du kan også finne mer informasjon på www.domstol.no