Tangarholen - tett på det mesta

tangarholen

Tangarholen er et større prosjekt med umiddelbar nærhet til Klepp Stasjon. Det består av fire boligblokker, tre rekkehus og en del ny infrastruktur og veier i området. Beliggenheten er perfekt, med togstasjonen rett utenfor, og nærhet til flotte turområder langs Frøylandsvatnet.

Stort utbyggingsprosjekt 
Utbyggerfirma for blokkene eies 50/50 av Grude & Klingsheim Eiendom AS og Jærentreprenør Prosjekt AS. Jærentreprenør AS er totalentreprenør på blokkene. Grude & Klingsheim Eiendom AS står som utbygger for rekkehusene. Første byggetrinn bestod av blokk A og B. Salg i blokk A startet april 2013, og et par måneder etterpå var 21 av 22 leiligheter solgt. Et halvt år etterpå var salget på blokk B også tilfredsstillende nok til at denne blokken kunne startes på og fremdriften av prosjektet fikk en naturlig og god kontinuitet. Blokk A ble overlevert våren 2015, mens blokk B ble overlevert høsten 2015. Alle 44 leilighetene i disse er nå solgt.

Markedstilpasning
«Vi ønsket å tilpasse oss markedet som ønsket større leiligheter og justerte arealene for blokk C før den ble lagt ut for salg rundt sommeren 2016. På vårparten 2017 var det solgt nok til at vi kunne starte. Overlevering skjer etter planen høsten 2018. Per i dag er det solgt ni og to er reserverte, av totalt 16 leiligheter» forteller Per Klingsheim, daglig leder i Grude & Klingsheim Eiendom AS. «Forhåpentligvis vil vi kunne starte salget av blokk D våren 2019». Dette er største blokken i prosjektet, og består av 25 leiligheter med stor variasjon i størrelser og planløsninger.

Samarbeid med Aktiv
Eiendomsmegler Aktiv har hele tiden hatt ansvaret for salget av leilighetene. «Vi er godt fornøyd med jobben de har gjort til nå, og har ikke vurdert andre så lenge de leverer» sortsetter Klingsheim. «Som andre i regionen, har også vi opplevd ett tråere marked for leiligheter siste par årene. Men tegnene til omstilling som vi ser i regionen gjør at vi er optimister også med tanke på fremtiden. Vi har flere nye prosjekter på gang både på Bryne, Klepp st., Kleppe og Kverneland, det største er nok Kleppelunden med 30-40 boenheter».

Nytt stort næringsområde
«Vi har og et næringsområde på Øksnevad, Beite as (bilde under) som er 50 mål og skal vær klart i 2018. Her kommer vi til å selge noen tomter og kommer også til å sette opp bygg for salg og utleie».

Takk til Grude & Klingsheim for å dele erfaringene sine. Vi heier på lokale bedrifter og ønsker dem lykke til med resten av dette prosjektet og nye som kommer.