Med NIBOR Innskudd 32 på beløp over 5mill får du og din bedrift bedre betingelser.

NIBOR er betegnelsen på den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for.
NIBOR Innskudd 32 følger løpende renteutviklingen i markedet.
Vår NIBOR Innskudd 32 følger 3 måneders NIBOR-rente + p.t 0,50 % p.a

 

NIBOR-renten opplyses på hjemmesidene til Oslo Børs på daglig basis. En vil også finne rentesatsen i nettbanken.

 

Med 32 dager menes at kunden må varsle banken 32 dager i forkant ved alle uttak (**)  og Jæren Sparebank må varsle kunden 32 dager i forkant ved eventuelle renteendringer.
Se ellers betingelser nedenfor.

Betingelser:

  • Rente: 3mnd NIBOR + p.t 0,50 % p.a *
  • Beløp: fra kr 5 - 50 millioner
  • Oppsigelsestid ved uttak: 32 dager **
  • Antall gebyrfrie uttak per år: 4 ***

* Fra første krone
** Gjelder ved alle uttak
*** Uttak utover de 4 gebyrfrie uttakene belastes med 1 % av det uttatte beløp


Ta kontakt med din rådgiver eller send oss en e-post for å opprette NIBOR Innskudd 32.